Ribes Elektro AS

Økt fokus på solceller i næringssektoren

Solceller har fått nytt fokus i næringssektoren de siste årene, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen. Dette gir nye muligheter for miljøet, byggutviklingen og ikke minst strømforbruk i næringssektoren.

elektriker som monterer solcellepanel på taket, i solnedgang

Ved å produsere mye strøm eller all strømmen i et næringsbygg, kan bedriften din bli helt eller delvis uavhengig av strømprodusenter!

Vær i forkant, det lønner seg

I Norge er vann vår hovedkilde til fornybar energi. Samtidig vet vi at fremtiden bringer med seg nye energikilder – og solkraft er en av dem. Totalt utgjør solkraft bare en liten del av kraftproduksjonen, men etterspørselen blir større. Da gjelder det å være i forkant. 

Les også: Lagerbygg dekket med solceller 

Utnytt energipotensialet i solcellepaneler

I nye næringsbygg er ofte solceller en del av energiløsningen. Ved å inkludere arkitekten tidlig kan det også bli med og løfte designet, slik at det er en integrert del av bygget. Det er både estetiske og økonomiske grunner til det. Solcellepanelene må plasseres på stedene som er mest eksponert for sol, og det er primært på uutnyttede fasader eller tak. 

Flere næringsbygg følger en stram og lineær arkitektur, som gjør at flatene er perfekte for solcellepaneler. Det gjelder både nye og eksisterende bygg. I en slik vurderingsfase er det viktig med god rådgivning. Plassering, økonomi, støtteordninger og andre forhold må kartlegges, og her kan vi hjelpe deg.  

Solceller montert på et tak tilhørende et industribygg

Solenergi gir smartere bygg

Ved å redusere strømforbruket får du gode, økonomiske løsninger, som varer over tid. Vi leverer skreddersydde løsninger for din bedrift, ut fra dine ønsker: Kanskje du vil produsere egen strøm, redusere kostnadene eller velge et mer miljøvennlig alternativ. 

I kartleggingsfasen vil våre rådgivere hjelpe deg å finne rett løsning som lar deg nå målene dine. Med solkraft som energikilde kan du se frem til: 

  • Lavere strømregninger
  • Lavere driftskostnader
  • Mindre vedlikehold 
  • Muliggjøring for salg av egen strøm 

Bli energieffektiv ved å montere solceller!

I tradisjonelle næringsbygg er det ofte mest aktivitet på dagtid. Det betyr også at elektrisitetsforbruket er høyest i dette tidsrommet – og det er også når solcellene produserer mest strøm. På sikt vil en slik investering gi mye bedre energieffektivitet.

Andre fordeler for solcelleanlegg på næringsbygg er:

  • Store kostnadsbesparelser, med fornybar energi
  • Bærekraft og godt omdømme med miljøvennlig praksis
  • Energilagring og backup for å sikre strømforsyning
  • Statlige støtteordninger og insentiver, som bl.annet skattefordeler, tilskudd og gode nettleieavtaler

Solkraft spås å bli en av de største globale energikildene innen 2050. Samtidig har kostnaden for å installere solceller blitt rimeligere over tid. Dette, kombinert med stadig økende strømpriser, gjør behovet for alternative energikilder viktigere enn noen gang. 

solceller som blir styrt med app

Prøv vår solcellekalkulator!


Det er godt for økonomien, og siden solkraft er en fornybar energikilde er det også bra for planeten vår. Derfor får du støtte fra Enova til montering av solcelleanlegg. Bruk kalkulatoren under for å beregne produksjonskapasiteten til solcelleanlegg av ulike størrelser.

Energiløsninger for fremtiden 

Utviklingen styrer oss stadig i nye retninger. Når karbonavtrykket skal reduseres, må vi se nye måter å utnytte energien på. En av dem er energilagring. Effekttariffene er stadig økende, og for å kutte effekttoppene har strømlagring på batteri blitt et reelt alternativ for mange. 

Med batterilagring kan du lagre strømmen du får gjennom lokale kilder – eksempelvis solceller – i batteriet. På den måten kan du bruke strømmen du har spart når strømmen er dyrest. Det er vel så viktig for næringsbygg som andre industrier, deriblant landbruket. Ikke bare er det bra for utgiftene – det er også godt for miljøet. 

Kontakt oss for energirådgivning

En profesjonell energirådgiver eller solenergikonsulent kan hjelpe med å vurdere potensialet og utvikle en lønnsom strategi for å implementere solenergi i næringssektoren.

Vil du lære mer? Les mer om solceller her. 

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi deg å finne riktige løsninger for din bedrift!